Referat – Ordinær Generalforsamling

Lørdag den 25/7-20.

1. Henrik Philippsen blev valgt som ordstyrer.
Klaus Ladegaard som referent.

2. Formandens beretning:
Kenneth Rasmussen berettede at tiden siden sidste generalforsamling, var blevet brugt til indførelsen af kontingent-betaling, hvor vi allerede er nået op på 32 medlemmer.
Desuden er der især blevet arbejdet på styrket samarbejde med klubben. Når klubbens folk om 2 uger kommer tilbage fra ferie, vil vi få klarlagt de medlemsfordele som vi kan tilbyde medlemmerne.
Til sidst gjorde formanden det klart, at alle 5 i bestyrelsen hver især var vigtige personer for helheden i foreningen.

3. Formandens beretning blev godkendt med applaus.

4. Fremlæggelse af regnskab:
Klaus Ladegaard gennemgik regnskabet, der på blot et halvt år havde genereret et overskud, og dermed også en bankbeholdning, på kr. 6428,-.

5. Godkendelse af regnskab:
Kasserens beretning blev godkendt under applaus der på richterskalaen gav et langt større udslag, end efter formandens beretning.

6. Ingen indkomne forslag.

7. Kontingent:
Kontingent for folkepensionist blev vedtaget til 150/75 kr hel-/halv-årligt.

8. Valg af bestyrelse:
Den eksisterende bestyrelse blev genvalgt.Revisor: Kent Jepsen.

9. Eventuelt:
Der er lavet lukket facebook-gruppe for medlemmer. Denne bruges til info der kun vedrører medlemmer.
Undgå venligst for meget “spam” i denne gruppe. Venligst kun opslag der specifikt vedrører medlemmer.

Kenneth, Henrik og Klaus vil besøge Sport Direkte vedr. merchandise med vort Support logo.
Der blev nævnt en sponseret trøje med sponsorens og vores logo. Carsten Thorsager Møller ytrede at han måske kendte en sponsor for en sådan trøje til vore medlemmer.

Woodside blev diskuteret indgående. Dilemmaet står mellem deres stemnings-skabende fordele og deres til tider uro-skabende opførsel.
Ingen tvivl om at bestyrelsen og klubben skal indgå i en grundig dialog, inden der tages beslutninger om dette punkt.

Tak for go’ ro og orden!