Indkaldelse Stiftende extraordinær Generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling!

Grundet en eksklusion af et bestyrelsesmedlem, er vi nødsaget til at “ryste posen”.

Mødet finder sted på Autocentralen Park. Lørdag d.29.2. kl.10

Dagsordenen
Stiftende ekstraordinær generalforsamling KIF Support
29.02.2020 kl 10 Autocentralen Park

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af Vedtægts Ændringer (forslag vedlægges)
4. Fastsættelse af kontingent. I henhold til vedtægter
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af Revisor
7. Godkendelse af Registrering i CVR Registret som Forening.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.
OBS. Det er kun registrerede medlemmer der har stemmeret i henhold til nuværende/vedtagne vedtægter.

Velmødt

Links til Vedtægter Nuværende og Foreslåede.