Referat – Ekstraordinær generalforsamling 06-10-2019

Ved dagens ekstraordinære generalforsamling (ca 20 fremmødte)
Referant Klaus Ladegård

A. Ny bestyrelse.
Formand: Kenneth Rasmussen.
Best. Medlemmer:
Nichlas Skøtt
Peter Riber
Gert Freiberg
Kasserer: Klaus Ladegaard.
Suppleanter:
Martin Bjornholm
John Agerfeldt

Super med 2 nye unge mennesker i bestyrelsen efter min mening, da de jo også har en stor andel i fremgangen og flot at de går ind og tager ansvar. Desuden er også jeg selv ny i bestyrelsen.

Udover valg diskuterede forsamlingen flg. punkter.

B. En del af Wood-side føler sig specielt forfulgt af Politiet især på Domhuset og på vej derfra og til stadion. Kenneth vil tage sig af problemstillingen evt. med en skrivelse.

C. Kontingent. Blev diskuteret og bestemt at evt. kontingent tidligst vil blive indført når denne sæson er afsluttet i maj/juni.

D. NFC hjemme fredag. Kom Tit laver flyers som Nichlas og Peter vil bruge til at gøre reklame for denne på uddannelses-stederne.

E. Vejle udebane. Der arbejdes på bus/busser til denne kamp. I vil høre nærmere når der er noget konkret.

F. Julefrokost. Kom Tit vil prøve at lave en julefrokost (7. Dec. skulle være være rimelig fast dato). Kom Tit melder ud når de har noget info om dette.

G. Kommunikation Klub-ledelse/support-bestyrelse.
Undertegnede har hørt at der på kontorgangene holdes et morgenmøde hver dag kl 10. Da jeg først møder 12.00 på mit job vil jeg tage kontakt for, at høre om jeg, som repræsentant for Support, 1 gang ugentlig kunne være med i starten af mødet for udveksling af info og kommunikation.